Skip to main content
Pierre az okos otthon élmény
Pierre kontroler za pametnu kuću

Na Pierre sistemu se radilo preko pet godina, a rezultat je možda jedini pametni sistem na svetu, koji je sve funkcije integrisao u jedan kontroler.
To znači, da pomoću samo jednog kontrolera možeš da upravljaš svim zadacima, a pri tom nema potrebe da kupuješ dopunske module ili uređaje.

Prikazaćemo najvažnije karakteristike Pierre kontrolera.

Specifikacije
 • Broj analognih ulaza: 16
 • Broj analognih izlaza: 16
 • Broj kombinovanih digitalnih ulaza i izlaza: 8
 • Radni napon: 12V
 • Konekcija: LAN, WiFi
 • Sertifikati: CE, AAA
 • Upravljanje: Andorid i iOS aplikacija
Prednosti Pierre kontrolera
 • jedan kontroler, koji upravlja svim zadacima, nije potrebno dodavanje dodatnih modula;
 • LAN kabel i bežična Wi-Fi konekcija;
 • upravljanje pomoću Pierre aplikacije, koja je dostupna i za Android i za iOS sistem;
 • CE i AAA sertifikati;
 • u jednoj zgradi može da se koristi bilo koji broj kontrolera, radi upravljanja neograničenim brojem uređaja;
 • ukoliko je Pierre instaliran u više zgrada, možemo da upravljamo svim zgradama (pojedinačno ili zajedno) pomoću jedne aplikacije.
Jedan upravljač za sve
Celom kućom / zgradom, a čak i sa više zgrada može da se upravlja jednom aplikacijom, koja je jednostavna, intuitivna i logična.
Frame
Jednostavna instalacija

Nakon odgovarajuće instalacije kablova, Pierre se konfiguriše za svega nekoliko minuta.

Frame (1) 0
16 ulaza i 16 izlaza

16 analognih ulaza i 16 analognih izlaza radi odgovarajućeg broja priključaka i lake instalacije.

Frame
8 digitalnih ulaza i izlaza

Kontroler se može još raznovrsnije koristiti, jer pored analognih ulaza i izlaza raspolaže i sa 8 digitalnih ulaza i izlaza.

Frame (3) 0
WIFI i mrežni priključak

O prednostima i nedostacima WIFI mreže i LAN kabla možemo satima da raspravljamo.
Pierre pruža mogućnost za korišćenje obe opcije.

Frame (4) 0
CE sertifikat

Naš proizvod odgovara svim relevantnim propisima, koji su vezani za kvalitet, zadovoljava i najviše kriterijume i raspolaže međunarodnim CE sertifikatom.

Frame (5) 0
Mogućnost proširenja

U slučaju većih stambenih parkova, hotela i industrijskih objekata Pierre može lako da se proširi dodatnim kontrolerima.

Frame (6) 0
Male dimenzije

Ne moraš da tražiš posebno mesto za kontroler. Pierre je toliko mali, da ga možeš smestiti bilo gde, neće remetiti izgled enterijera.

Frame (7)
Kompatibilan sa DIN šinama

Lakoj instalaciji doprinosi i mogućnost lakog priključivanja na standardne DIN šine.

Instalacija

Instalacija Pierre kontrolera je veoma jednostavna. Nakon odgovarajućeg povezivanja kablova, kontroler se konfiguriše i stavlja u rad za svega nekoliko minuta.

Povezivanje kablovima se u maloj meri razlikuje od uobičajenih metoda; ono što je bitno, jeste da svako strujno kolo, kojim želimo posebno da upravljamo, kao i svaki senzor i prekidač treba posebno da se uveže u Pierre, što znači da je potrebno kabliranje zvezdaste strukture.

Dimenzije Pierre kontrolera su izuzetno male, a sam kontroler je osmišljen tako, da se jedim pokretom, lako može postaviti na standardnu DIN šinu.

Dodatna prednost je, što postoji mogućnost „Pierre-ready“ kabliranja, gde će sve raditi na uobičajen način, a pametni sistem se može dodati naknadno u zgradu. Više informacija o ovoj opciji takođe možeš pročitati u priručniku za kabliranje.
 

Telepítés
vezérlő baner

Jedan kontroler za sve uređaje
Sveobuhvatno, integrisano rešenje za pametnu kuću

Personalizacija bez pomoći stručnjaka

Iskustvo nam govori, da se budući korisnici pametnih kuća najčešće plaše upravljanja sistemom i potrebe za stručnjakom svaki put, kad žele nešto da promene u funkcionisanju sistema.

Pierre je i sa ovog aspekta veoma inovativan! Osmišljen je tako, da njegovo korišćenje bude izuzetno jednostavno. Ukoliko želiš da modifikuješ automatska podešavanja, scenarije ili bilo šta drugo, to možeš da učiniš sa nekoliko jasno obeleženih klikova u aplikaciji.

Ukoliko želiš da preimenuješ lampu, promeniš sliku ili redosled u aplikaciji, zahvaljujući intuitivnim rešenjima ćeš moći veoma lako to da uradiš. Upravljanje Pierrom je zaista jednostavno!