fbpx PIERRE VERZIJA 2.0 | Pierre | Pametna kuća, pametna zgrada, pametna kancelarija, automatizacija objekta Skip to main content

PIERRE VERZIJA 2.0

Najveće izmene su urađene na polju dizajna kako bi se postigao još bolji UX
Kontrola pristupa - Pierre

Pristup - novi dizajn

Kod dela za pristup prostorijama, delovima dvorišta, glavnom ulazu ili garaži u verziji 2.0 unapredili smo animaciju kod aktiviranja/deaktiviranja kako bi korisnik imao ugodnije korisničko iskustvo. Sva vrata/kapije prikazuju i stanje u kome se nalaze, bilo to da je otključano/zaključano ili otvoreno/zatvoreno. 

Takođe pored aktivacije/deaktivacije funkcija, moguće je i zadati opciju da vrata ostanu otvorena i automatski se zaključaju. U ovoj verziji integrisali smo i pristup u scenarije tako da se jednim klikom može aktivirati scenario "odlazak iz kuće" kada se sva vrata i kapije zaključavaju, gase se sva svetla, aktiviraju dvorišna svetla, pali alarm i zalivanje se podešava na automatsko. 

Nove funkcionalnosti: 

  • Novi dizajn 
  • Pristup integrisan u scenarije 
  • Unapređena animacija kod aktivacije/deaktivacije
Istorija promena - Pierre

Log - Istorija 

Istorija prikazuje sve promene koje su se desile u samoj aplikaciji. Pored samih promena prikazano je i koji korisnik je aktivirao funkciju kao i vreme u koje se ona desila. Iz ovih podataka možete videti koji korisnik često aktivira koje uređaje i kreirati scenarije koji će pokrenuti grupu uređaja samo jednim klikom i dodatno vam olakšati funkcionisanje u vašem domu. 

Još jedna prednost je što na ovaj način zapravo imate pregled praktično svih aktivnosti vezanih za pametnu kuću u vašem domu te možete doći i do dodatnih zaključaka. 

Sve promene imaju odgovarajuće ikonice tako da omogućavaju lakši pregled i korišćenje ovog dela aplikacije. 

Nove funkcionalnosti: 

  • Novi dizajn 
  • Istorija po korisnicima 
  • Vreme u koje se desila promena

 

Izgled aplikacije verzija 2.0 Pierre

Unapređen dizajn 

Značajn deo unapređenja verzije 2.0 se odnosi na upotrebljivost i lakoću upravljanja početnim ekranom. Brojna testiranja pokazala su nam da je od krucijalnog značaja da se već na početnom ekranu nalaze sve važne funkcije koje korisnici često pokreću. 

Sa novim dizajnom postigli smo veću preglednost ali i mogućili korisnicima pristup većem broju funkcija već na početnom ekranu. Promenjena je i povratna animacija prilikom aktivacije/deaktivacije neke funkcije tako da sama aplikacija jasno šalje "odgovor" da je funkcija izvršena. 

Ubačene su nove, modernizovane ikonice koje još jasnije ukazuju na same funkcije ali i stanja u kojima se uređaji nalaze zatvoreno/otvoreno, upaljeno/ugašeno.  

Nove funkcionalnosti: 

  • Novi UX
  • Nove ikonice
  • Unapređene animacije