fbpx Optimizujte svoje troškove | Pierre | Pametna kuća, pametna zgrada, pametna kancelarija, automatizacija objekta Skip to main content

Optimizujte svoje troškove

Pierre vodi računa o grejanju / hlađenju, kvalitetu vazduha i drugim potrošačima energije kako bi uštedio novac
blog

Pierre će razumeti kako vaš posao funkcioniše

Podesite Pierre-a da radi u vašu korist, izaberite vreme u kome će uređaji raditi, a koje najbolje odgovara potrebama vaše kancelarije. Na ovaj način Pierre osigurava da uređaji rade samo kada za to postoji potreba.


Svakodnevni primeri iz kancelarije, na koji način Pierre štedi energiju

Možete podesiti određeni interval za uključivanje grejanja / hlađenja i drugih uređaja, u skladu sa potrebama vaše kancelarije. Ovaj pametni sistem je savršeno koordinisan kako bi aktivirao uređaje upravo u trenutku kada je to potrebno, što direktno dovodi do uštede energije.
 

 

 

 

blog

Pametna automatizacija osvetljenja

Ukoliko je dan, nema potrebe da se pale svetla. Pierre ovo detektuje, i uprkos činjenici da je detektovao i prisustvo zaposlenih u kancelariji, svetla ostaju isključena. Kada se smrači, Pierre pali svetla, sve dok poslednji zaposleni ne napusti kancelariju. Nakon nekog vremena svetla se gase, kako nema prisustva u kancelariji.

Aktivira, upozorava ili oba istovremeno rešava

Ukoliko negde u kancelariji ostanu otvorena vrata ili prozori, Pierre odmah gasi grejanje ili hlađenje, tako da nema nepotrebne potrošnje energije. Takođe, možete podesiti da vas Pierre upozori putem vašeg telefona kako biste zatvorili prozore i vrata.
 

blog

Uštedite na vremenu

Svima nam je poznata fraza „Vreme je novac“, s toga je važno reći da s Pierre-om štedite vreme vama i svim zaposlenima. Pierre automatski reguliše grejanje, hlađenje, osvetljenje i još mnogo toga. Nema potrebe za paljenjem i gašenjem uređaja više puta dnevno. Pierre to sve radi za vas.


Nakon završetka radnog dana, Pierre gasi sve uređaje, svetla i zaključava vrata. Ovako ne brinete da li su neki uređaji ostali upaljeni.