fbpx Kako Pierre funkcioniše? | Pierre | Pametna kuća, pametna zgrada, pametna kancelarija, automatizacija objekta Skip to main content

Kako Pierre funkcioniše?

Inovativno i jedinstveno rešenje za upravljanje vašom zgradom
blog

Sistem Pierre, inovativno i jedinstveno rešenje za upravljanje vašom zgradom, omogućava jednostavnu kontrolu, regulisanje uređaja i pristupa, čak i sa udaljene lokacije. 

Pierre za pametne zgrade funkcioniše putem IoT - Internet of things koncepta. Tehnologija pametne zgrade omogućava povezivanje uređaja i aparata u jedan sistem koji zahvaljujući posebnoj logici komunicira i izvršava određene radnje. Cilj IoT platforme je da obezbedi komunikaciju između uređaja, ali i između uređaja i korisnika. 

Bitno je naglasiti da je ovo cloud-based sistem, odnosno sve informacije i podaci se čuvaju u “oblaku”, na mreži i može im se jednostavno pristupiti sa koje god lokacije i u ma kom trenutku. Pierre vam na ovaj nači omogućava kontrolu sa udaljene lokacije, vašim mobilnim telefonom. 

Mozak celog sistema jeste naš jedinstveni uređaj Pierre, koji kao pametna centrala omogućava komunikaciju između uređaja, ali isto tako i šalje informacije do onih koji treba da se aktiviraju. Pametna centrala objedinjuje uređaje u vašoj zgradi ili kući i „komunicira“ sa njima putem logike koju sam korisnik može da konfiguriše, ali isto tako omogućava i međusobnu komunikaciju između uređaja. Logika predstavlja jedinstven sled inputa i outputa koji međusobno utiču jedan na drugi i pokreću uređaje na neku akciju. Logika određuje koji događaj pokreće neki naredni događaj, odnosno koji input, aktivira koji uređaj. 

 

blog

Kako bi povezani uređaji mogli da izvrše određenu radnju, potrebno je postaviti različite senzore na određena mesta, kako bi prikupljali informacije spolja i unutra. Informacija koju senzor primi, šalje se do pametne centrale, koja potom prosleđuje informaciju do uređaja - aktuatora, koji treba da izvrši određenu radnju.

Uređaji će biti povezani sa pametnom centralom putem signalnih kablova (najčešće UTP kablova). Pametna centrala je modularana, tako da je moguće povezati željeni broj uređaja u sistem, a isto tako vremenom dodati nove uređaje. Signalni kablovi služe da prenesu informaciju od senzora do pametne centrale, ali i kako bi od pametne centrale dalje mogao da prosledi signal da se neki uređaj upali ili ugasi. Ukoliko pametna centrala pošalje signal uređaju da se aktivira, relejni, odnosno električni prekidači na strujnim kablovima, otvaraju strujno kolo i sada se uređaj pali. 

Pametna centrala kao ključni igrač kontroliše i reguliše uređaje, i zahvaljujući unapred konfigurisanim logikama, automatizuje vašu zgradu, kancelariju ili dom.

Za upravljanje sistemom vi sami možete odabrati način koji vama najviše odgovara: to može biti tablet postavljen na zidovima prostorija, ali i vaš mobilni telefon.

 

blog

Isto tako, iako koristite tablet, u prostorijama je moguće imati i tradicionalne prekidače za svetla ili druge uređaje. Ukoliko nema prekidača, instaliranje Pierre-a biće još jednostavnije i brže, jer nema dodatnih kablova koji se razvlače od prekidača do pametne centrale. 

Lepota Pierre-a je u tome što možete automatizovati vašu zgradu, kancelariju ili dom u toj meri, da ne morate da se mešate u njegov rad niti razmišljate o paljenju i gašenju aparata. Jednom kada konfigurišete logiku koja vama najviše odgovara, bili to različiti načini aktiviranja uređaja ili intervali rada uređaja, Pierre će se pobrinuti da to besprekorno funkcioniše.