Skip to main content
Dental Medical
Dental Medical Maribor, automatizacija svih kancelarija i magacina


Pierre obezbeđuje izuzetne uslove za rad zaposlenima, a zahvaljujući automatizaciji različitih funkcija svakodnevan rad postaje još komforniji.

 

Pierre sistem je obezbedio sledeće funkcije:
 • Potpuna automatizacija sistema rasvete
 • Kontrola grejanja / hlađenja
 • Integracija sistema ventilacije
 • Hibridni rad roletni pomoću prekidača i iz aplikacije, odnosno po unapred definisanim automatskim scenarijima
 • Sistem ulazaka pomoću čitača kartica RFID brojčanih kodova, kao i preko same aplikacije
 • Integracija pametnog interfona u Pierre sistem
 • Integracija sistema kamera
 • Zaštita od poplava
 • Integracija ulaza u skladište u aplikaciju
 • Beleženje svih događaja
 • Obaveštenje o prisutnosti
 • Kreiranje različitih scenarija
 • Open configuration options
 • Dental Medical
Dental Medica